Thông tin

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Trang_1681.jpg

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của trường Tiểu học Việt Hùng số 2

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
  Gốc > Thời khóa biểu >

  Thời khóa biểu năm học 2013 - 2014

  PHÒNG GD & ĐT QUẾ VÕ

  TRƯỜNG TH VIỆT HÙNG SỐ 2                                    THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI I

                                                                                                    Năm học : 2013 – 2014

   

  Lớp

  Tiết

  Thứ 2

  Thứ 3

  Thứ 4

  Thứ 5

  Thứ 6

  Buổi 1

  Buổi  2

  Buổi  3

  Buổi  4

  1A

  1

  Chào cờ

  Học vần

  Học vần

  Học vần

  Học vần

  T.Việt

  T.Việt

  Toán

  T.Việt

  2

  Nhạc

  Học vần

  Học vần

  Học vần

  Học vần

  Toán

  Toán

  T.Việt

  Toán

  3

  Học vần

  Toán

  Toán

  Toán

  Thủ công

  Đạo đức*

  Rèn chữ

  Tự chọn

  HĐTT

  4

  Học vần

  Mĩ thuật

  TNXH

  Thể dục

  HĐTT

   

   

   

   

  5

  Toán

   

   

   

   

   

   

   

   

  1B

  1

  Chào cờ

  Mĩ thuật

  Học vần

  Học vần

  Học vần

  T.Việt

  T.Việt

  Toán

  T.Việt

  2

  Học vần

  Toán

  Học vần

  Học vần

  Học vần

  Toán

  Toán

  T.Việt

  Toán

  3

  Học vần

  Học vần

  Toán

  Toán

  Thủ công

  Đạo đức*

  Rèn chữ

  Tự chọn

  HĐTT

  4

  Toán

  Học vần

  TNXH

  Thể dục

  HĐTT

   

   

   

   

  5

  Nhạc

   

   

   

   

   

   

   

   

  1C

  1

  Chào cờ

  Học vần

  Học vần

  Học vần

  Nhạc

  T.Việt

  T.Việt

  Toán

  T.Việt

  2

  Học vần

  Học vần

  Học vần

  Học vần

  Học vần

  Toán

  Toán

  T.Việt

  Toán

  3

  Học vần

  Toán

  Toán

  Toán

  Học vần

  Đạo đức

  Rèn chữ

  Tự chọn

  HĐTT

  4

  Toán

  TNXH

  Mĩ thuật

  Thể dục

  HĐTT

   

   

   

   

  5

  Thủ công

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lưu ý : * Từ tuần 1đến tuần 24 : Tuần lẻ thực hiện như trên . Tuần chẵn Hai tiết Học vần ngày thứ 6 chuyển thành 2 tiết Tập viết .

  - Tiết * là tiết buổi sáng chuyển sang buổi chiều.

   

   

  Việt Hùng, ngày 20 tháng 08 năm 2013

  Hiệu trưởng

   

   

  Nguyễn Quang Tường

                           

      

       PHÒNG GD & ĐT QUẾ VÕ

  TRƯỜNG TH VIỆT HÙNG SỐ 2                                    THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI II

                                                                                                      Năm học : 2013 – 2014

   

   

   

  Lớp

  Tiết

  Thứ 2

  Thứ 3

  Thứ 4

  Thứ 5

  Thứ 6

  Buổi 1

  Buổi  2

  Buổi  3

  Buổi  4

   

  2A

  1

  Chào cờ

  K.chuyện

  Tập đọc

  Luyện từ và câu

  TLV

  T.Việt

  T.Việt

  T.Việt

  Toán

  2

  Tập đọc

  Toán

  Toán

  Toán

  Toán

  Toán

  Toán

  Tự chọn

  R. chữ

  3

  Tập đọc

  Chính tả

  Tập viết

  Chính tả

  Thủ công

  Tự chọn

  Thể dục*

  Thể dục*

  HĐTT

  4

  Toán

  TNXH

  Nhạc

  Mĩ thuật

  HĐTT

   

   

   

   

  5

  Đạo đức

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2B

  1

  Chào cờ

  K.chuyện

  Mĩ thuật

  Luyện từ và câu

  TLV

  T.Việt

  T.Việt

  T.Việt

  Toán

  2

  Tập đọc

  Toán

  Tập đọc

  Toán

  Toán

  Toán

  Toán

  Tự chọn

  R. chữ

  3

  Tập đọc

  Chính tả

  Toán

  Chính tả

  HĐTT

  Tự chọn

  Thể dục*

  Thể dục*

  HĐTT

  4

  Toán

  TNXH

  Tập viết

  Thủ công

  Nhạc

   

   

   

   

  5

  Đạo đức

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lưu ý : Tiết * là tiết buổi sáng chuyển sang buổi chiều.

  Việt Hùng, ngày 20 tháng 08 năm 2013

  Hiệu trưởng

   

   

   

  Nguyễn Quang Tường

   

   

   

      

      PHÒNG GD & ĐT QUẾ VÕ

  TRƯỜNG TH VIỆT HÙNG SỐ 2                                 THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI III

                                                                                                    Năm học : 2013 – 2014

   

  Lớp

  Tiết

  Thứ 2

  Thứ 3

  Thứ 4

  Thứ 5

  Thứ 6

  Buổi1

  Buổi 2

  Buổi 3

  Buổi  4

   

  3A

  1

  Chào cờ

  Chính tả

  Tập viết

  C.tả

  TLV

  T.Việt

  T.Việt

  T.Việt

  T.Anh

  2

  Toán

  Mĩ thuật

  Toán

  Toán

  Toán

  Toán

  Toán

  Tự chọn

  T.Anh

  3

  Nhạc

  Toán

  Tập đọc

  T.Anh

  TNXH

  Rèn chữ

  Thể dục*

  Thể dục*

  Toán

  4

  Tập đọc

  Luyện từ và câu

  TNXH

  T.Anh

  Thủ công

  Đạo đức*

   

   

   

  5

  K/chuyện

   

   

   

  HĐTT

   

   

   

   

   

  3B

  1

  Chào cờ

  Chính tả

  Tập viết

  T.Anh

  TLV

  T.Việt

  T.Việt

  T.Việt

  Toán

  2

  Tập đọc

  Toán

  Toán

  T.Anh

  Toán

  Toán

  Toán

  Tự chọn

  Rèn chữ

  3

  K/chuyện

  Mĩ thuật

  Tập đọc

  Toán

  T.Anh

  TNXH*

  Thể dục*

  Thể dục*

  TNXH*

  4

  Nhạc

  Luyện từ và câu

  Thủ công

  C. tả

  T.Anh

  Đ.đức*

   

   

   

  5

  Toán

   

   

   

  HĐTT

   

   

   

   

   

   Lưu ý : Tiết * là tiết buổi sáng chuyển sang buổi chiều.

  Việt Hùng, ngày 20 tháng 08 năm 2013

  Hiệu trưởng

   

   

   

  Nguyễn Quang Tường

       

      

      PHÒNG GD & ĐT QUẾ VÕ

  TRƯỜNG TH VIỆT HÙNG SỐ 2                                 THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI IV

                                                                                                  Năm học : 2013 – 2014

   

   

   

  Lớp

  Tiết

  Thứ 2

  Thứ 3

  Thứ 4

  Thứ 5

  Thứ 6

  Buổi 1

  Buổi  2

  Buổi  3

  Buổi  4

  4A

  1

  Chào cờ

  Chính tả

  Kchuyện

  TLV

  TLV

  T.Việt

  T.Anh

  T.Việt

  Toán

  2

  Tập đọc

  Toán

  Nhạc

  Mĩ thuật

  Toán

  Toán

  T.Anh

  Tự chọn

  Rènchữ

  3

  Toán

  Luyện từ và câu

  Toán

  Toán

  Địa

  Đạo đức*

  T.Việt

  Thể dục*

  T.Anh

  4

  Lịch sử

  Khoa

  Tập đọc

  Luyện từ

  Kĩ Thuật

   

  Thể dục*

   

  T.Anh

  5

  Khoa

   

   

   

  HĐTT

   

   

   

   

  4B

  1

  Chào cờ

  Chính tả

  Kchuyện

  Luyện từ

  T.Anh

  T.Việt

  T.Việt

  T.Việt

  Rènchữ

  2

  Tập đọc

  Toán

  Toán

  Toán

  T.Anh

  Toán

  Tự chọn

  Địa*

  Toán

  3

  Toán

  Luyện từ và câu

  Nhạc

  Mĩ thuật

  TLV

  Đạo đức*

  Kĩ Thuật*

  Thể dục*

  Khoa*

  4

  T.Anh

  Lịch sử

  Tập đọc

  TLV

  Toán

  Khoa*

  Thể dục*

   

   

  5

  T.Anh

   

   

   

  HĐTT

   

   

   

   

   

  Lưu ý : Tiết * là tiết buổi sáng chuyển sang buổi chiều.

  Việt Hùng, ngày 20 tháng 08 năm 2013

  Hiệu trưởng

   

   

   

  Nguyễn Quang Tường

   

   

   

        PHÒNG GD & ĐT QUẾ VÕ

  TRƯỜNG TH VIỆT HÙNG SỐ 2                                THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI V

                                                                                                 Năm học : 2013 – 2014

         

  Lớp

  Tiết

  Thứ 2

  Thứ 3

  Thứ 4

  Thứ 5

  Thứ 6

  Buổi1

  Buổi 2

  Buổi 3

  Buổi  4

  5A

  1

  Chào cờ

  Luyện từ và câu

  Tập đọc

  T.Anh

  TLV

  T.Việt

  T.Việt

  T.Việt

  Toán

  2

  Tập đọc

  Toán

  Mĩ thuật

  T.Anh

  Nhạc

  Toán

  Địa*

  Tự chọn

  Rènchữ

  3

  Toán

  Kchuyện

  Toán

  TLV

  Toán

  Đạo đức*

  T.Anh

  Thể dục*

  Kĩ Thuật*

  4

  Chính tả

  Khoa

  Luyện từ và câu

  Toán

  Khoa

  Thể dục*

  T.Anh

   

   

  5

  Lịch sử

   

   

   

  HĐTT

   

   

   

   

  5B

  1

  Chào cờ

  Chính tả

  Kchuyện

  Toán

  Luyện từ

  T.Việt

  T.Việt

  T.Việt

  Toán

  2

  T.Anh

  Toán

  Toán

  TLV

  Toán

  Toán

  Tự chọn

  Khoa

  Rènchữ

  3

  T.Anh

  Luyện từ và câu

  Mĩ thuật

  T.Anh

  Nhạc

  Đạo đức*

  Địa*

  Thể dục*

  Kĩ Thuật*

  4

  Tập đọc

  Lịch sử

  Tập đọc

  T.Anh

  TLV

  Thể dục*

  Khoa*

   

   

  5

  Toán

   

   

   

  HĐTT

   

   

   

   

                                                                                                                                   

   Lưu ý : Tiết * là tiết buổi sáng chuyển sang buổi chiều.

   

  Việt Hùng, ngày 20 tháng 08 năm 2013

  Hiệu trưởng

   

   

   

  Nguyễn Quang Tường

      

       PHÒNG GD & ĐT QUẾ VÕ

  TRƯỜNG TH VIỆT HÙNG SỐ 2                      THỜI KHOÁ BIỂU GIÁO VIÊN DẠY KÊ

                                                                                                Năm học : 2013 – 2014

   

  GV

  Tiết

  Thứ 2

  Thứ 3

  Thứ 4

  Thứ 5

  Thứ 6

   

   

  ( Âm nhạc)

  1

   

   

   

   

  1C(S)

   

  2

  1A(S)

   

  4A(S)

   

  5A(S)

   

  3

  3A(S)

   

  4B(S)

   

  5B(S)

   

  4

  3B(S)

   

  2A(S)

   

  2B(S)

   

  5

  1B(S)

   

   

   

   

   

   

  Vững

  1

   

  4A(C)

   

  5A(S)

  3A(C)

   

  2

   

  4A(C)

   

  5A(S)

  3A(C)

   

  3

   

  5A(C)

   

  3A(S)

  4A(C)

   

  4

   

  5A(C)

   

  3A(S)

  4A(C)

   

  5

   

   

   

   

   

   

  1

   

   

   

  3B(S)

  4B(S)

   

  2

  5B(S)

   

   

  3B(S)

  4B(S)

   

  3

  5B(S)

   

   

  5B(S)

  3B(S)

   

  4

  4B(S)

   

   

  5B(S)

  3B(S)

   

  5

  4B(S)

   

   

   

   

   

  Khánh

  (Mỹ thuật)

   

  1

   

  1B(S)

  2B(S)

   

   

   

  2

   

  3A(S)

  5A(S)

  4A(S)

   

   

  3

   

  3B(S)

  5B(S)

  4B(S)

   

   

  4

   

  1A(S)

  1C(S)

  2A(S)

   

   

  5

   

   

   

   

   

   

   

   

  Việt Hùng, ngày 20 tháng 08 năm 2013

  Hiệu trưởng

   

   

   

  Nguyễn Quang Tường

  PHÒNG GD & ĐT QUẾ VÕ

  TRƯỜNG TH VIỆT HÙNG SỐ 2                                    THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI I

                                                                                                    Năm học : 2013 – 2014

   

  Lớp

  Tiết

  Thứ 2

  Thứ 3

  Thứ 4

  Thứ 5

  Thứ 6

  Buổi 1

  Buổi  2

  Buổi  3

  Buổi  4

  1A

  1

  Chào cờ

  Học vần

  Học vần

  Học vần

  Học vần

  T.Việt

  T.Việt

  Toán

  T.Việt

  2

  Nhạc

  Học vần

  Học vần

  Học vần

  Học vần

  Toán

  Toán

  T.Việt

  Toán

  3

  Học vần

  Toán

  Toán

  Toán

  Thủ công

  Đạo đức*

  Rèn chữ

  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Đình Bình @ 20:25 21/08/2013
  Số lượt xem: 181
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  Đọc báo